Valná hromada přijala změnu názvu a nové stanovy

Valná hromada rozhodla o úpravě názvu a změnách stanov spolku podle nového občanského zákoníku. Sportovní klub Kuřim také zvolil staronové vedení na další volební období do roku 2020.

Pondělí 24. října se sál klubu Kotelna zaplnil delegáty členské schůzce Sportovního klubu Kuřim. Valná hromada byla řádně svolána na základě rozhodnutí výkonného výboru ze dne 10. 9. 2016 a pozvánka byla distribuována v termínech dle stanov dne 12. 9. 2016 a současně zveřejněna na webových stránkách klubu a dále pomocí oddílů. 

Valná hromada přijala úpravu názvu rozšířením o zkratku "z.s." (zapsaný spolek). Současně došlo k dalším úpravám stanov spolku podle právních doporučení v souladu s novým občanským zákoníkem, které byly podrobně vysvětleny. Stanovy také nově jednoznačně upravují možnosti přijetí nových oddílů do SK Kuřim a umožňují tak lépe jejich vstup. Dokument také podrobně pojímá otázky individuálního a kolektivního členství. Nově přibylo více druhů individuálního i kolektivního členství. Valná hromada přijala také nové znění dokumentu Zásady finanční politiky, které navazují na stanovy.

Jednání valné hromady se věnovalo také zprávě revizní komise a zprávě o činnosti a hospodaření za uplynulé volební období. Proběhla volba předsedy, kterým se stal znovu Petr Ondrášek na období 2016 - 2020. Výkonný výbor tak pokračuje ve stejném složení jako dosud. Valná hromada zvolila také složení revizní komise, jejímž předsedou je Jiří Rašovský až do roku 2020, kdy nejpozději proběhne další valná hromada.

Všechna usnesení a další dokumenty jsou přiloženy níže.

 

valna hromada sk kurim

sk kurim

Návrat na homepage

Informace

Již od padesátých let v Kuřimi existuje trvalá poptávka veřejnosti po sportovní hale, jejíž absence je jedním z nejviditelnějších problémů města Kuřimi.

Připojte se

Sledujte pozorně projekt sportovní haly v Kuřimi, jak pokračuje čase na www.halakurim.cz

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Máte dotaz, nové zprávy?

Nebojte se a napište nám!

napsat vzkaz

Sportovní klub Kuřim je nezisková organizace s veřejně prospěšnou činností. Sdružuje občany se zájmem o sport a tělovýchovu v Kuřimi od roku 1899.

image