Valná hromada bude 25. 5. 2022

 

Výkonný výbor SK Kuřim, z.s. svolává jednání valné hromady SK Kuřim, z.s.. Tato pozvánka je určena všem registrovaným členům SK Kuřim, z.s.. 
Termín a místo konání
Termín konání valné hromady stanovil výkonný výbor SK Kuřim, z.s. na středu 25. května 2022 od 17.00 hod.  Prezentace účastníků byla stanovena od 16.30 hod. Předpokládané ukončení 18,00 hod.
Místo konání – klub Kotelna Kuřim.
Prezentace
Právo účasti má každý registrovaný člen SK Kuřim, z.s. starší patnácti let. Pro potřeby valné hromady SK Kuřim, z.s. je za delegáta s hlasem rozhodujícím považován  registrovaný člen oddílu SK Kuřim, z.s. starší osmnácti let v případě, že předloží u prezentace Delegační lístek valné hromady SK Kuřim, z.s., který je mu udělen oddílem
                                                                 Ing. Petr Ondrášek v.r.                                          
                                                                 předseda SK Kuřim, z.s.

Výkonný výbor SK Kuřim, z.s. svolává jednání valné hromady SK Kuřim, z.s.. Tato pozvánka je určena všem registrovaným členům SK Kuřim, z.s.. 

Termín a místo konání

Termín konání valné hromady stanovil výkonný výbor SK Kuřim, z.s. na středu 25. května 2022 od 17.00 hod.  Prezentace účastníků byla stanovena od 16.30 hod. Předpokládané ukončení 18,00 hod.Místo konání – klub Kotelna Kuřim.

Prezentace

Právo účasti má každý registrovaný člen SK Kuřim, z.s. starší patnácti let. Pro potřeby valné hromady SK Kuřim, z.s. je za delegáta s hlasem rozhodujícím považován  registrovaný člen oddílu SK Kuřim, z.s. starší osmnácti let v případě, že předloží u prezentace Delegační lístek valné hromady SK Kuřim, z.s., který je mu udělen oddílem

Program jednání valné hromady SK Kuřim, z.s. dne 25. 5. 2022 v Kuřimi

 1. Zahájení jednání, 
 2. Schválení programu jednání a volba pracovního předsednictva
 3. Schválení jednacího a volebního řádu
 4. Ustavení mandátové, volební a návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti SK Kuřim, z.s. za uplynulé období
 6. Zpráva o výsledcích hospodaření 
 7. Diskuse ke  zprávě o činnosti a hospodaření.
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Volba předsedy SK Kuřim a členů revizní komise na další volební období 2021 - 2025
 10. Zpráva volební komise k výsledkům voleb
 11. Všeobecná diskuse
 12. Schválení usnesení valné hromady SK Kuřim
 13. Závěr jednání

Ing. Petr Ondrášek v.r.
předseda SK Kuřim, z.s.

Návrat na homepage

Informace

Již od padesátých let v Kuřimi existuje trvalá poptávka veřejnosti po sportovní hale, jejíž absence je jedním z nejviditelnějších problémů města Kuřimi.

Připojte se

Sledujte pozorně projekt sportovní haly v Kuřimi, jak pokračuje čase na www.halakurim.cz

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Máte dotaz, nové zprávy?

Nebojte se a napište nám!

napsat vzkaz

Sportovní klub Kuřim je nezisková organizace s veřejně prospěšnou činností. Sdružuje občany se zájmem o sport a tělovýchovu v Kuřimi od roku 1899.