EET a neziskové organizace (spolky)?

Podstatou elektronické evidence tržeb (EET) je, že se eviduje každá platba za prodej zboží a služeb, které pocházejí z podnikatelské činnosti a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platebním kartou, šekem, směnkou nebo třeba stravenkou. Jak to bude vypadat u neziskových organizací s povinností zapojit se do EET?

O tom, kdo je povinen EET využívat nerozhoduje ani výše obratu, ani zda je subjekt plátcem DPH, ale skutečnost, zda jde o příležitostný výdělek, který je tvořen za účelem hlavní činnosti spolku. A rozhodující je podle stanov hlavní činnosti spolku. Evidenční povinnost neziskovým organizacím bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti.

Od EET je osvobozena také drobná vedlejší podnikatelská činnosti veřejně prospěšných spolků, ovšem příjem z této vedlejší podnikatelské činnosti by neměl být vyšší než 175 000 Kč nebo tyto příjmy tvoří méně než 5 % z celkových výnosů za sledované období. Vyloučené z evidence tržeb jsou také ojedinělé příjmy, kde kritérium je jednorázovost.

Sportovní klub má mezi činnostmi organizaci kulturních a společenských aktivit, které slouží k propagaci klubu a sportovní činnosti. Konání rockového festivalu či plesu, kde klub zajišťuje třeba prodej vstupenek, uvenýrů či občerstvení tak nebude podléhat systému EET, protože tato činnost spadá pod její hlavní činnosti a je navíc pouze příležitostná.

Návrat na homepage

Informace

Již od padesátých let v Kuřimi existuje trvalá poptávka veřejnosti po sportovní hale, jejíž absence je jedním z nejviditelnějších problémů města Kuřimi.

Připojte se

Sledujte pozorně projekt sportovní haly v Kuřimi, jak pokračuje čase na www.halakurim.cz

Chcete odebírat novinky?

Zanechte nám svůj email a nic vám neunikne!


Máte dotaz, nové zprávy?

Nebojte se a napište nám!

napsat vzkaz

Sportovní klub Kuřim je nezisková organizace s veřejně prospěšnou činností. Sdružuje občany se zájmem o sport a tělovýchovu v Kuřimi od roku 1899.